rynek budowlany - aktualności

Ulga budowlana – dla kogo?

Od 2004 r. podatnicy, którzy nabyli na podstawie faktur VAT materiały budowlane, mogą starać się o częściowy zwrot podatku VAT. Ulga budowlana przysługuje osobom fizycznym, które nabywają materiały w związku z budową, nadbudową lub rozbudową bądź remontem domu lub mieszkania (prace remontowe objęte ulgą budowlaną określa specjalne rozporządzenie).

pracownicy na budowie

 

Z ulgi mogą korzystać podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami danej nieruchomości oraz nie działali jako czynni podatnicy VAT. Podstawą otrzymania zwrotu jest faktura VAT. Warto wiedzieć, że nie można odliczyć VAT z tytułu nabycia usługi remontowej lub budowlanej. Dlatego najlepiej zadbać o to, by umowa z wykonawcą remontu nie obejmowała towarów. Ulga budowlana jest dopuszczalna wyłącznie w ramach określonych limitów pięcioletnich. Wniosek o zwrot części podatku VAT należy złożyć wraz z kopiami pozwolenia na budowę lub dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości oraz kopiami faktur dokumentujących poniesione wydatki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *