Budujemy dom zdrowy dom

Audyt energetyczny – czym jest i po co się go wykonuje?

Oszczędzanie energii potrzebnej do zapewnienia komfortu termicznego wnętrza budynku to sposób na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji. Do osiągnięcia pożądanego efektu niezbędne jest precyzyjne określenie charakteru jego konstrukcji oraz wskazania miejsc szczególnie podatnych na straty ciepła. W tym celu przeprowadza się tzw. audyt energetyczny.

Spis treści

Co to jest audyt energetyczny budynku?

Ekonomiczne gospodarowanie energią cieplną ma ogromne znaczenie nie tylko dla właściciela budynku, ale również dla środowiska. Mniejsze nakłady finansowe poniesione na ogrzewanie domu nie tylko pozwalają zachować część pieniędzy w portfelu. Niosą też za sobą korzyści dla środowiska. Mniejsze zużycie energii oznacza ograniczenie emisji toksycznych związków do atmosfery. Ponieważ ma ono znaczenie również w skali globalnej, dostosowanie konstrukcji budynku do oszczędnego gospodarowania energią wspiera państwo, przyznając na ten cel różne dotacje.

Warunki ich otrzymania regulują: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 roku o zasadach przeprowadzania audytu. Tradycyjne konstrukcje, nawet te wykonane z wykorzystaniem technologii domów pasywnych, mają wiele miejsc wrażliwych na straty ciepła. Zaliczają się do nich m.in. wszelkie łączenia, stolarka okienna i drzwiowa, fundamenty i piwnice, dach oraz kanały wentylacyjne. Audyt energetyczny domu jest procesem, którego celem jest odkrycie takich newralgicznych punktów oraz wskazanie możliwych zmian, dzięki którym straty energii cieplnej zostaną znacznie ograniczone.

Audyt energetyczny – jak wygląda?

audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku jednorodzinnego jest procesem (procedurą), na który składa się szereg przepisowych czynności. Są one wykonywane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, a sposób przeprowadzania wyliczeń efektywności energetycznej określa szczegółowo odpowiednie rozporządzenie ministra. Co zawiera audyt energetyczny? Kompletny proces obejmuje:

  • analizę parametrów budynku i ocenę jego stanu technicznego, wykonywane w oparciu o wizję lokalną, projekt budowlany, badanie za pomocą kamery termowizyjnej oraz inne dostępne środki,
  • sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku, która obejmuje ocenę zapotrzebowania na energię cieplną, zużycie energii, taryfy opłat itp.,
  • sporządzenie charakterystyki budynkowego systemu grzewczego i systemu ogrzewania wody, które obejmuje ocenę stanu technicznego i wydajności instalacji, rodzaju grzejników czy mocy pieca C.O.

Końcowe opracowanie audytu energetycznego uwzględnia się również elementy takie jak instalacja elektryczna, gazowa, przewody kominowe czy system wentylacji. Podsumowaniem raportu jest szereg wskazówek i zaleceń, które pozwolą na kolejne zmniejszenie strat ciepła – włącznie z ich aspektem ekonomicznym. Audyty energetyczne są niezbędne do uzyskania dofinansowania np. zakupu pieca centralnego ogrzewania czy pompy ciepła lub przeprowadzenia termomodernizacji obiektu.

Rodzaje audytów energetycznych

Audyt efektywności energetycznej jest określeniem ogólnym, stosowanym do różnych procesów, których wspólnym celem jest wskazanie możliwości dostosowania obiektu do optymalnego wykorzystania energii cieplnej. Zależnie od typu budynku przeprowadza się między innymi audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub domu jednorodzinnego. Pierwszy z nich jest przeprowadzany w oparciu o normę PN-EN 16247, zgodnie z którą uwzględnia się wykorzystanie energii w trzech sektorach: procesy, budynki oraz transport. W drugim ocenie podlegają system grzewczy budynku oraz zapotrzebowanie na energię potrzebną do jego ogrzania. Stosowane procedury różnią się też zależnie od celu w jakim są przeprowadzane.

Audyt energetyczny do programu „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” jest priorytetowym programem rządowym zainicjowanym w 2018 roku i przewidzianym do realizacji przez 10 lat. Jego celem jest ograniczenie emisji do atmosfery toksycznych substancji, produkowanych głównie przez przestarzałe piece C.O. W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, spełniające najwyższe normy. W przypadku programu „Czyste Powietrze” audyt energetyczny nie jest obowiązkowy, jednak znacznie zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. Potwierdzeniem jest zapis, że: „w zakresie prac związanych z poprawą efektywności energetycznej kosztem kwalifikowanym jest zakres rzeczowy przedsięwzięcia, wynikający z audytu energetycznego przedsięwzięcia lub z uproszczonej analizy energetycznej, wykonywanej przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, w oparciu o formuły tam umieszczone„. Stąd wynika, że audyt energetyczny do programu „Czyste Powietrze” jest jedną z dwóch opcji potwierdzenia efektywności energetycznej budynku.

Audyt energetyczny do ulgi termomodernizacyjnej

W trosce o poprawę jakości powietrza w Polsce rząd wprowadził tzw. ulgę termomodernizacyjną. Dotacja obejmuje 20% kwoty kredytu przyznanego na dokonanie przekształceń budynku, które poprawią jego efektywność energetyczną. Ponieważ ulga nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, dodatkowo rozszerzono ją jeszcze o możliwość odliczenia wydatków od dochodu podczas rocznego rozliczenia PIT. Potwierdzeniem zasadności takiego odliczenia oraz podstawa do uzyskania dofinansowania kredytu jest audyt energetyczny do ulgi termomodernizacyjnej.

Audyt energetyczny do odbioru budynku

Świadectwo energetyczne budynku jest dokumentem od kilku lat wymaganym podczas odsprzedaży domu czy jego wynajmu. Można wprawdzie przeprowadzić transakcję bez niego, ale konsekwencją są wysokie kary finansowe. Obowiązkowy audyt energetyczny w takich sytuacjach nakłada nowe prawo energetyczne zgodnie z Dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz w myśl ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane. Audyt energetyczny do odbioru budynku powinien zamówić i sfinansować właściciel lub inwestor.

Po co audyt energetyczny budynku?

audyt energetyczny budynku

Celem audytu energetycznego budynku jest określenie jego efektywności energetycznej i wskazanie możliwych przekształceń, które ją poprawią. W praktyce oznacza to, że wprowadzone rozwiązania pozwolą na wykorzystanie mniejszej ilości energii do uzyskania tych samych lub lepszych efektów. Procedura umożliwia zmniejszenie kosztów:

  • ogrzewania,
  • produkcji ciepłej wody użytkowej,
  • wentylacji i klimatyzacji.

Audyt może być wykonywany w odniesieniu do całego obiektu lub obejmować tylko jego wybrane aspekty, jak np. system centralnego ogrzewania

Jak często wykonuje się audyt energetyczny?

Specyfiką budynków jednorodzinnych czy obiektów przemysłowych jest ich starzenie się. Procesowi zmian podlegają zarówno konstrukcje nośne, jak i wszelkie instalacje. Z tego powodu zmienia się też efektywność energetyczna obiektu. Ponieważ Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków nakłada na inwestora lub właściciela obowiązek sporządzenia audytu energetycznego powinien od dopilnować, aby świadectwo było aktualne. Z jej zapisów wynika, że audyt energetyczny domu jednorodzinnego powinno się przeprowadzać raz na 10 lat lub po każdej przebudowie czy modernizacji.

Jak długo jest ważny audyt energetyczny?

Świadectwo energetyczne nie jest dokumentem bezterminowym. Zazwyczaj ocena efektywności energetycznej jest ważna przez 10 lat. Okres ten jest krótszy, jeśli przed jego upływem właściciel dokonał jakichkolwiek modernizacji czy przebudowy domu. Mogą to być np. dodatkowe ocieplenie ścian, dachu czy wymiana okien i drzwi. W takiej sytuacji audyt energetyczny powinien być przeprowadzony ponownie.

Kto może wykonać audyt energetyczny?

audyt energetyczny budynku

W sporządzaniu audytów energetycznych specjalizuje się firma Inwest-Bud Sp. Z o.o., która zatrudnia audytorów z kwalifikacjami. Art. 17 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków precyzyjnie określa wymogi i uprawnienia osoby, która może przeprowadzić audyt. Do podstawowych warunków zaliczają się: wykształcenie wyższe z tytułem inżyniera w wybranych kierunkach lub ukończenie inżynierskich studiów podyplomowych, uprawnienia budowlane określone w ustawie Prawo budowlane, niekaralność oraz zdolność do wykonywania czynności prawnych. Od 2009 roku można również zdobyć uprawnienia do wykonywania audytu energetycznego po ukończeniu specjalnego kursu i zaliczeniu egzaminu państwowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Koszty audytu energetycznego

Właściciele i inwestorzy i właściciele budynków z pewnością są zainteresowani tym, ile kosztuje audyt energetyczny. Cena usługi jest uzależniona od typu obiektu. Przykładowo audyt energetyczny domu jednorodzinnego wraz z wystawieniem świadectwa to koszt od 1000 zł wzwyż. Za ocenę efektywności energetycznej budynków wielogodzinnych trzeba zapłacić od 1500 zł. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zazwyczaj jest wyceniany indywidualnie.

Sprawdź ofertę toruńskiej firmy Inwest Bud http://inwest-bud.org.pl/pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *