prawo budowlane - słownik pojęć

Obiekt budowlany

Obiekt budowlany to stała lub tymczasowa konstrukcja. Traktowane są jako całość pod względem techniczno-użytkowym. W skład obiektu budowlanego wchodzą również instalacje i inne urządzenia niezbędne do spełniania jego funkcji.

 

Obiekty te posiadają ściśle określony styl życia, składający się z następujących faz:

  • Faza planowania
  • Faza budowy
  • Faza eksploatacji i bieżącego nadzoru budynku
  • Faza przebudowy
  • Faza wyburzenia lub zmiany sposobu zagospodarowania

Na każdym z powyższych etapów obiekty budowlane mogą zmienić swojego właściciela.

Polskie prawo budowlane wyróżnia 3 podstawowe typy obiektów budowlanych:

  • Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.
  • Budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.
  • Obiekt małej architektury.

Źródło: Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.