Budowlane paragrafy prawo budowlane - poradniki

Jak prawidłowo ogrodzić plac budowy?

Jak prawidłowo ogrodzić plac budowy
Źródło Pinterest

W trakcie budowy domu i podczas przeprowadzenia prac budowlanych należy zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa dla pracowników budowlanych oraz dla osób postronnych. Kwestie odnośnie prawidłowej organizacji placu budowy w zakresie bezpieczeństwa szczegółowo określone są w Kodeksie Pracy oraz rozporządzeniach ministra infrastruktury: w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU z 2003 r., nr 47, poz. 401) oraz w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Szczegółowe zasady dotyczące ogrodzenia placu budowy

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy oddzielić plac budowy, żeby uniemożliwić osobom postronnym wejście na jego teren. Ogrodzenie oddzielające inwestycję powinno mieć wysokość co najmniej 1,5 metra. Należy je wykonać w taki sposób, żeby nie stanowiło zagrożenia dla przechodzących obok niego ludzi. Ustawodawca określa również szczególne sytuacje, w których ogrodzenie powinno znajdować się w odpowiedniej odległościach od innych obiektów. W przypadku stref zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości ogrodzenie powinno być oddalone od budynki o co najmniej 1/10 jego wysokości. Nie musimy zachowywać wspomnianej odległości jeżeli plac budowy znajduje się w zwartej zabudowy miejskiej, wówczas należy jednak zastosować inne zabezpieczenia przed spadającymi przedmiotami, takie jak np. siatki BIOZ albo inne rozwiązania techniczne. Ogrodzić należy również wykopy. Każdy wykop głębszy niż 1 metr nakazuje się odgrodzić balustradą o wysokości minimum 1,1 metra.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.