BUDOWA I REMONT Budowlane paragrafy prawo budowlane - aktualności

Uchwała NSA w sprawie niższej stawki VAT na montaż zabudowy meblowej

Orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego – montaż szaf wnękowych i mebli do zabudowy został uznany za usługę modernizacji, która powinna być opodatkowana preferencyjną stawką VAT 8%, a nie jak dotychczas 23%. Orzeczenie NSA umożliwia podatnikom, którzy zapłacili zawyżony podatek VAT, ubieganie się o zwrot nadpłaty.

Decyzja NSA w sprawie zabudowy i szaf wnękowych
Źródło Pinterest

Uchwała NSA z 24 czerwca 2013 roku kończy długotrwały spór pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami. Według przepisów, niższą stawkę VAT 8% stosuje się do dostaw, budowy, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy o VAT).

W rozumieniu ustawy społecznym programem mieszkaniowym nie są objęte budynki mieszkalne jednorodzinne, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 150 m2 (art. 14 ust. 12b ustawy o VAT).

Przyczyna zaistnienia sporu

Spór rozpoczęła nowelizacja prawa, która weszła w życie 1 stycznia 2011 roku, od kiedy to organy podatkowe konsekwentnie odmawiały zastosowania obniżonej stawki VAT do montażu zabudowy meblowej. Zarówno Ministerstwo Finansów, jak i organy podatkowe, stały na stanowisku, że montaż zabudowy meblowej w budynkach objętych społecznym budownictwem mieszkaniowym to dostawa towarów opodatkowana podstawową 23-proc. stawką VAT. Odmiennego zdania byli podatnicy uznający, ze jest to usługa modernizacji korzystająca z  8 procentowej stawki VAT. Na nieszczęście podatników rozbieżne były również orzeczenia sądów administracyjnych, które raz popierały fiskusa, a raz podatników.

Zakończenie sporu przez NSA

Żeby ujednolicić orzecznictwo i zakończyć spór, NSA wydał uchwałę w dniu 24 czerwca br., w której orzekł że: w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. świadczenie kompleksowe polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu komponentów, w sposób tworzący wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części trwałą zabudowę meblową, wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, stanowi usługę modernizacji, opodatkowaną obniżoną 8–proc. stawką podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z ust. 2 ustawy o VAT.

Wyrok NSA jest podkładką, która umożliwia domaganie się zwrotu nadpłaconego podatku przez wszystkich podatników, którzy zapłacili wyższą stawkę. Uchwała NSA wydana w składzie siedmiu sędziów jest także wiążąca dla wojewódzkich sądów administracyjnych, które będą wydawać wyroki w tego typu sprawach. Należy zaznaczyć, że sama uchwała nie ma mocy wiążącej dla organów podatkowych, ale w przypadku sporu z tymi organami podatnik może być pewny pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *