Budujemy dom

Świadectwo energetyczne

Świadectwo energetyczne jest oficjalnym, państwowym dokumentem, którego zawartość stanowi precyzyjna charakterystyka energetyczna budynku pod względem zużycia energii. To część składowa projektu budowlanego. Głównym celem wystawiania tego typu zaświadczeń jest nie tylko promowanie ekologicznej i energooszczędnej postawy, ale przede wszystkim obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz kosztów związanych z eksploatacją budynku.

 Dla właściciela jest to również bardzo ważny dokument, bowiem pozwala mu stwierdzić, jak dużo energii rocznie zużywa się w trakcie eksploatacji nieruchomości i jak wiele to kosztuje. Wskaźniki EP oblicza się na podstawie energii pierwotnej, która jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w okresie 12 miesięcy na powierzchni 1 metra kwadratowego. Im mniejszy wskaźnik, tym niższe roczne koszty utrzymania budynku.

Certyfikaty energetyczne

Na takie certyfikaty energetyczne ma wpływ szereg następujących elementów: rodzaj bryły budynku, zadaszenie, zastosowane materiały budowlane, izolacja zewnętrzna oraz wewnętrzna, systemy instalacyjne, źródła ciepła, systemy ogrzewania oraz chłodzenia (w tym także zainstalowanej klimatyzacji).

Obowiązek posiadania dokumentów związanych z charakterystyką energetyczną spoczywa na właścicielu, zarządcy, najemny lub spółdzielni, która chce sprzedać, zbyć lub nająć daną nieruchomość. Od marca 2015 roku z tego obowiązku są zwolnione osoby, które budują dom na własny użytek, małe pomieszczenia gospodarcze, powierzchnie użytkowe poniżej 50 m2 oraz miejsca kultu i działalności religijnych.

Budynków i obiektów

na rynku funkcjonuje wiele firm zajmujących się optymalizacją zużycia energii przed dany budynek w ten sposób, aby zmniejszyć jego zapotrzebowanie energetyczne, obniżyć koszty eksploatacji oraz chronić naturalne środowisko. Im nowocześniejsze i bardziej ekologiczne rozwiązania są stosowane w budownictwie, tym niższe roczne koszty eksploatacji budynków oraz obiektów. Jeśli zależy ci na optymalizacji energetycznej domu z łatwością możesz znaleźć firmę, która pomoże ci w doborze materiałów oraz modernizacją istniejących rozwiązań budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *