prawo budowlane - aktualności

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Zbudowanie własnego domu to marzenie wielu osób, ale i dość skomplikowany proces od początku obarczony licznymi formalnościami, które należy spełnić. Drogę do podstawienia wymarzonego domu można podzielić na kilka odcinków.

Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W zależności od gminy, formalności mogą trochę się różnić – dlatego najlepiej wybrać się do rejonowego wydziału architektury i wypytać o szczegóły. Najpierw należy uzyskać od geodety aktualną mapę działki do celów projektowych, na której później należy wrysować kontur planowanej inwestycji (zarówno domu, jak i garażu czy innych budynków). Przy wyrysowywaniu projektu trzeba pamiętać o zachowaniu określonych przepisami odległości od granicy działki. Projekt wraz z wnioskiem o wydanie decyzji lub wypisu składa się w urzędzie właściwym dla planowanej budowy. Rozpatrzenie wniosku o decyzję może trwać do 30 dni, wypis z planu miejscowego można niekiedy uzyskać od ręki.

Kiedy już otrzymamy decyzję o warunkach zabudowy, musimy wypełnić warunki w niej zawarte. Przeważnie są to warunki indywidualne, zależne od konkretnej lokalizacji. Do najczęściej stawianych warunków można zaliczyć zapewnienie dostawy energii elektrycznej, wody i gazu czy odbioru ścieków i odpadów stałych. Może zdarzyć się też, że trzeba postarać się o decyzję o wyłączeniu gruntów z użytkowania rolnego lub leśnego lub o opinię konserwatora zabytków lub konserwatora przyrody (zwłaszcza jeśli na terenie działki znajdują się już jakieś obiekty lub rosną drzewa).

Ostatni etap prowadzi do uzyskania zgody na budowę. Poza decyzją o warunkach zabudowy potrzebny jest też projekt zaadaptowany dla danego terenu. Można albo zdecydować się na kupno gotowego projektu domu i zlecenie jego adaptacji pod kątem budowy na wybranej działce, albo zlecić architektowi stworzenie projektu od podstaw, uwzględniającego dany teren. Projekt powinien zawierać także projekt wjazdu na działkę czy ulokowania przyłączy instalacyjnych, musi być też opatrzony odpowiednim opisem. Składa się go wraz z decyzją i wnioskiem o zgodę na budowę do odpowiedniego urzędu. Do wniosku trzeba dołączyć też oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wszelkie dodatkowe dokumenty, jakie są wymagane przez rejonowy urząd. Rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę trwa maksymalnie 60 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.