Budowlane paragrafy Poradniki remontowo-budowlane rynek budowlany - aktualności

Polskie inwestycje w energię odnawialną

Z każdym rokiem pieniądze wkładane w nowe technologie związane z odnawialnymi źródłami energii rosną. Także Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej musi podejmować odpowiednie kroki w celu zwiększenia potencjału tej technologii. Węgiel będący coraz bardziej docenianym surowcem na naszej ziemi zawsze będzie częścią gospodarki energetycznej kraju. Jednak „darmowa” siła robocza jaką uzyskujemy ze słońca, wiatru czy wody musi być rozwijana. Szacuje się, że do 2020 roku średnia wykorzystania energii odnawialnej wyniesie około 20%. Trzeba dążyć do takich oraz wyższych wyników, które pozytywnie wpływają na naszą planetę.

Energia słoneczna aktualnie na czele

Słońce to niemal 80% energii jaką pozyskuje się na świecie. Nawet w naszym kraju, który jest stosunkowo mało „słoneczny” jest to surowiec numer jeden. Ambitne plany zarządów gmin i miast mówią o masowym rozbudowaniu sieci solarnej. Chodzi o to, by każdy dom jednorodzinny a nawet bloki czy firmy posiadały przynajmniej jedno urządzenie solarne. W czasie wiosny i lata każdy będzie mógł korzystać z ciepłej wody bez potrzeby wykorzystywania prądu elektrycznego do włączenia bojlera. Projekt jest już rozpisany. Oczekujemy jedynie na jego wdrożenie. Solary będą w dużym stopniu sponsorowane. Jedynie instalacja oraz piec będzie musiał ulec zmianie na koszt właściciela. Trzeba też pamiętać, że energia odnawialna w Polsce opiera się również na energii geotermicznej. To coraz bardziej popularna metoda oszczędzania, która działa skutecznie przez cały rok. Zarówno latem, jak i zimą można wykorzystywać ją do podgrzewania wody.

Są fundusze na krajowe farmy wiatrowe

Ruchy powietrza są zaraz po nasłonecznieniu i energii geotermalnej najbardziej obiecującym sposobem na zmniejszenie kosztów opłat za prąd. Są także sposobem na naturalną energię dla Polski. W najbliższych latach powstanie wiele farm wiatrowych, które wzorem naszych zachodnich sąsiadów, będą stanowiły razem z energią słoneczną trzon przyjaznej technologii. W ostatnich latach obserwuje się nieco więcej silniejszych ruchów powietrza w całym kraju. Suwałki oraz Tychów na Mazurach będą jednymi z pierwszych miejsc w Polsce gdzie powstaną elektrownie wiatrowe za nowe pieniądze z budżetu RWE Power. Statystyki są obiecujące. Praca jednej takiej elektrowni jest w stanie zasilić nawet 50 tysięcy domów. Z czasem takich inwestycji będzie więcej. Ludzie muszą przekonać się do widoku tych nietypowych wiatraków i korzyści jakie ze sobą niosą. Oczywiście każdy projekt bierze pod uwagę opinię mieszkańców oraz najbardziej opłacalne lokalizacje. Więcej informacji można znaleźć tu – energia odnawialna w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.