BUDOWA I REMONT Materiały budowlane

Jak ocieplić fundamenty i podłogi na gruncie

Ocieplenie fundamentów i podłóg osadzonych bezpośrednio na gruncie pozwala zminimalizować straty ciepła. Dobrze wykonane ocieplenie nie tylko ograniczy wydatki na ogrzewanie, ale także zapobiegnie wychładzaniu pomieszczeń zimą oraz przemarzaniu ścian.

http://www.pinterest.com/pin/131097039125191736/
Źródło Pinterest

Kiedy powinniśmy ocieplić fundamenty?

Ocieplenie ścian fundamentowych lub piwnicznych blokuje przenikanie ciepła do gruntu, a także zabezpiecza hydroizolację (chroniącą mury od wilgoci i wody) przed możliwymi uszkodzeniami. Nie musimy ocieplać ścian piwnic, które nie są ogrzewane, warto jednak nawet tu zrobić chociaż izolację ścian zewnętrznych, przynajmniej 50 centymetrów poniżej poziomu gruntu. Dodatkowo należy ocieplić strop nad piwnicą. Dla zoptymalizowania kosztów ogrzewania, specjaliści doradzają, aby wykonać także ocieplenie ścian na całej wysokości, nawet w przypadku nieogrzewanych piwnic – możemy wówczas zrezygnować z termoizolacji podłogi piwnicznej.

Materiały termoizolacyjne stosowane do ścian podziemnych

Fundamenty ociepla się materiałami o możliwie najmniejszej nasiąkliwości i wysokiej gęstości. Doskonale sprawdzają się w tych miejscach styropiany typu fundament, z zdeklarowanym ściskaniem CS(10) na poziomie co najmniej 100 kPa. Dobrym rozwiązaniem jest również polistyren ekstrudowany XPS. Warstwa termoizolacji ma przeważnie grubość około 10 centymetrów.

Płyty mocowane są masami klejącymi nie zawierającymi rozpuszczalników organicznych. Jeżeli płyty termoizolacyjne nie maja specjalnych frezów wrębów, należy szpary pomiędzy nimi wypełnić pianką poliuretanową lub masą hydroizolacyjną bez rozpuszczalników organicznych. Żeby zabezpieczyć izolację przed zniszczeniem przez korzenie roślin lub drobne kamyki znajdujące się w ziemi służącej do zasypania fundamentu, należy ułożyć dodatkowo ochronną folię kubełkową.

Izolacja ciepłej podłogi na gruncie

Ciepłą podłogą nazywamy podłogę parterowych pomieszczeń w budynkach pozbawionych podpiwniczenia lub podłogę w piwnicy. Należy zastosować termoizolację na całej jej powierzchni, ponieważ zmniejszy to straty ciepła z instalacji c.o. lub c.w.u., których przewody znajdują się w warstwie podłogi.

Izolacja podłogi na gruncie

Warstwę izolacji cieplnej podłogi na gruncie układa się przeważnie na specjalnej betonowej płycie (nazywane jest to warstwą chudziaka). Nie jest to jedyne stosowane rozwiązanie, ponieważ można również ułożyć termoizolację na zagęszczonej podsypce ułożonej na gruncie. Jako materiał termoizolacyjny wykorzystywany jest styropian odmiany dach-podłoga, polistyren ekstrudowany, płyty PIR albo twarde płyty z wełny skalnej.

W przypadku ocieplenia ułożonego pod betonowym podkładem podłogowym, powinno zastosować się styropian podłogowy lub polistyren XPS, nie należy stosować do tego celu wełny, ponieważ jest zbyt nasiąkliwa. Jeśli planowane jest zastosowanie podkładu podłogowego z zaprawy, wówczas należy izolację zakryć z wierzchu folią. Dzięki temu świeża masa nie wycieknie pomiędzy płyty, co powoduje powstawanie mostków termicznych. Do ocieplenia podłogi na gruncie stosuje się również żwirową podsypkę piaskowo-żwirową, ponieważ ma dobrą izolacyjność termiczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.