BUDOWA I REMONT

Gaśnice proszkowe i ich zastosowanie

Gaśnica proszkowa, inaczej tzw. ogniochron, to najpopularniejszy typ gaśnicy. Jej popularność wynika przede wszystkim z możliwości szerokiego zastosowania i stosunkowo niskiej ceny. Ogniochrony stanowią podstawę w ochronie przeciwpożarowej, ale nie zawsze dopasowuje się je odpowiednio do zagrożenia. Gaśnice proszkowe są przeznaczone do gaszenia pożarów typu A, B i C. Możliwe jest także gaszenie nimi urządzeń elektrycznych pod napięciem, zwykle do 1000V.

Strażacy w akcji ratowniczej
Strażacy w akcji ratowniczej

Każda gaśnica na etykiecie ma oznaczone klasy pożarów, które jest w stanie ugasić. Wyróżnia się pięć podstawowych grup pożarów:

  • grupa A – pożary materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, np. słomy, drewna, papieru itp.,
  • grupa B – pożary cieczy i materiałów stałych topiących się, np. nafty, benzyny, alkoholi itp.,
  • grupa C – pożary gazów, np. gazu miejskiego, metanu, propanu, wodoru itp.,
  • grupa D – pożary metali, np. sodu, glinu, litu, potasu itp.,
  • grupa F – pożary produktów żywnościowych, np. tłuszczów i olejów.

Ważnym czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy kupnie gaśnicy, jest minimalna skuteczność gaszenia gaśnicy. Istnieje powszechna, choć niesłuszna opinia, że każdy ogniochron tej samej wielkości (np. 6 kg) zgasi taki sam pożar. Wartość skuteczności gaśniczej podana na etykiecie określa w przybliżeniu minimalną wielkość pożaru, jaką dana gaśnica jest w stanie ugasić. Im wyższa wartość skuteczności gaśniczej, tym lepszy ogniochron.

Ogniochrony daje się również podzielić ze względu na ilość środka gaśniczego:

Gaśnica proszkowa Ogniochron GP-4X ABC
Gaśnica proszkowa Ogniochron GP-4X ABC
  • 1 kg – np. P 1 GAM, PD 1 GA,
  • 2 kg – np. P2 GAM, PD 2 GA,
  • 4 kg – np. PD 4 GA, GP-4X ABC,
  • 6 kg – np. PD 6 GA, GP-6X ABC,
  • 12 kg – np. PD 12 GA, GP-12X ABC/E.

Ogniochron, czyli gaśnica proszkowa, powinny znajdować się w widocznych miejscach w obiektach użyteczności publicznej: w szpitalach, biurach, urzędach, szkołach, muzeach, bibliotekach, kinach, teatrach, a także w halach przemysłowych i magazynach. Zastosowany w ogniochronach środek gaśniczy wyrzucany jest ze zbiornika przez wąż lub prądnicę na skutek uwolnienia sprężonego gazu: azotu lub dwutlenku węgla. W większości przypadków ogniochrony po użyciu można ponownie napełnić proszkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.