Budowa domu BUDOWA I REMONT

Wszystko, co warto wiedzieć o izolacji fundamentów

Izolacja fundamentów to jeden z ważniejszych, a zarazem wymagających bardzo dużej precyzji etapów prac budowlanych. Prawidłowo wykonane zabezpieczenie przed wilgocią gwarantuje właściwe funkcjonowanie całego budynku. Dowiedz się, jaką rolę pełni izolacja fundamentu.

W jakim celu wykonuje się izolację fundamentów?

Fundamenty budynku zagłębione w gruncie narażone są na działanie różnych obciążeń wilgocią lub wodą gruntową. Aby uchronić budynek przed ich destrukcyjnym działaniem, konieczne jest zabezpieczenie konstrukcji przy pomocy odpowiednich materiałów izolacyjnych.

Uszczelnienie fundamentów polega na wykonaniu nieprzepuszczalnej, trwałej, elastycznej i odpornej na działanie wilgoci powłoki. Szczególnej ochrony wymagają zwłaszcza detale i newralgiczne części konstrukcji, np. styk ścian fundamentowych z ławami bądź płytami fundamentowymi.

Izolowanie fundamentów ma na celu zabezpieczenie budynku przed niepożądanymi skutkami działania wilgoci gromadzącej się w gruncie oraz nadmiernymi stratami ciepła. W efekcie chroni ściany i podłogi przed rozwojem szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów, głównie pleśni oraz grzybów, ale także innych form korozji biologicznej. Hydroizolacja ogranicza także ryzyko korozji stali i betonu (karbonatyzacja) oraz niszczenia konstrukcji fundamentów.

Rodzaje izolacji fundamentów

Zabezpieczenie fundamentów przed obciążeniem wilgocią i wodą gruntową wymaga wykonania dwóch rodzajów izolacji.

 • Pozioma izolacja fundamentów – zabezpiecza budynek przed zjawiskiem kapilarnym, które polega na zasysaniu wody przez mur w górę. Aby temu zapobiec, powłokę przeciwwilgociową umieszcza się w dwóch miejscach: między ławą a ścianą fundamentową oraz na styku ścian fundamentowych i zewnętrznych ścian budynku.
 • Pionowa izolacja fundamentów – ma na celu zatrzymanie wilgoci, wody opadowej lub gruntowej przed wniknięciem w pionową część konstrukcji, czyli w ściany. W zależności od warunków gruntowych i wodnych stosuje się następujące rodzaje hydroizolacji pionowej:
  • lekka izolacja przeciwwilgociowa – zabezpiecza fundamenty przed wodą opadową i wilgocią gromadzącą się w gruncie. Wykonywana jest od zewnątrz, najczęściej z masy bitumicznej. Lekka izolacja stosowana jest w przypadku podłoża łatwo przepuszczalnego (np. piaski i żwiry), gdzie wody gruntowe nie dochodzą do poziomu posadowienia fundamentów i znajdują się przynajmniej metr poniżej. Fundamenty nie są zatem narażone na długotrwałe działanie wilgoci.
  • Średnia izolacja przeciwwodna – zabezpiecza przed wodą opadową przesączającą się w kierunku ścian fundamentowych. Może być wykonana z papy, szlamu cementowego lub masy KMB. Stosowana jest w przypadku gruntu o słabej przepuszczalności (np. podłoża gliniaste) oraz w miejscach, gdzie poziom wód gruntowych ulega okresowym wahaniom.
  • Ciężka izolacja przeciwwodna – zabezpiecza budynek przed wodą naporową, która wywiera stałe ciśnienie hydrostatyczne. Może być wykonana z papy termozgrzewalnej, masy KMB, szlamu cementowego lub folii samoprzylepnej. Bardzo ważna jest szczelność oraz wysoka wytrzymałość mechaniczna powłoki przeciwwodnej.

Jakie mogą być skutki braku lub źle wykonanej izolacji fundamentów?

Brak izolacji fundamentów lub niewłaściwie wykonana powłoka wodochronna sprawia, że do konstrukcji przenika woda. W wyniku zjawiska podciągania kapilarnego woda, poprzez pory w materiałach budowlanych, przenosi się w górę ścian, nawet do wysokości jednej kondygnacji. Skutkiem tego jest stałe zawilgocenie budynku, które niesie poważne konsekwencje:

 • niszczenie i kruszenie fundamentów – w wyniku cykli zamarzania i odmarzania w sezonie zimowym mokrej konstrukcji oraz działania zawartych w wodzie soli,
 • łuszczenie się farby na ścianach,
 • rozwój szkodliwych dla zdrowia pleśni i innych form korozji biologicznej wewnątrz budynku,
 • znaczne obniżenie termoizolacyjności ścian, co powoduje wzrost kosztów ogrzewania budynku.

Czy można samemu wykonać izolację?

Trzeba mieć świadomość, że kluczem do skutecznego i trwałego zabezpieczenia fundamentów przed destrukcyjnym działaniem wilgoci są trzy czynniki. Pierwszym z nich jest zastosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych. Drugim wybór właściwych rozwiązań konstrukcyjnych. Trzeci to fachowe wykonanie izolacji fundamentów. Przy tym system hydroizolacji dobierany jest indywidualnie na podstawie zastanych warunków, niezależnie od tego, czy jest wykonywany po raz pierwszy, czy ma charakter zabezpieczenia wtórnego.

Warto pamiętać, że popełnione podczas uszczelniania fundamentów błędy są w praktyce trudne, a co za tym idzie kosztowne, do naprawienia. Powodują też poważne konsekwencje dla całego budynku. Dlatego nie zaleca się wykonywania izolacji fundamentów samodzielnie.

Tego typu pracami powinni zająć się specjaliści. Suche Mury to godna polecenia firma, która zajmuje się profesjonalną ochroną budynków murowanych oraz drewnianych przed wilgocią, solami i grzybami budowlanymi. Zastosowanie nowoczesnych technologii z zakresu izolacji oraz wieloletnie doświadczenie gwarantują właściwą ochronę fundamentów i całego budynku przed wodą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.